ENG
 

BUG 1113
ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ตลอดด้วยพนักงานรับสายตลอด 24 ชม. ให้บริการสอบถามข้อมูล เพื่อให้การใช้ชีวิตของคนเมืองในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น โดยให้บริการผ่านเลขหมายโทรศัพท์ 1113 เพียงเบอร์เดียว BUG 1113 จึงเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง (24 Hours Personalize Live Assistant) ใช้บริการได้ทั้งโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ สอบถามข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เลขหมายโทรศัพท์ 1110 (BUG 1110 – Traveler’s Personal Assistant.)

WebSite : www.bug1113.com