ENG

 

THE BUG

สื่อชนิดใหม่ของวงการสื่อ (Media) ที่ส่งเข้าถึงมือผู้บริโภคในรูปแบบสื่อ 2 ทาง (Interactive) ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรับข่าวสารสาระความบันเทิงที่เพียบพร้อมด้วยฐานข้อมูลสาระบันเทิง จากกลุ่มพันธมิตรและการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกของทีมงาน ทางด้านกีฬา การดาวน์โหลดริงโทน การพยากรณ์ เกมส์ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้ครบทุกรูปแบบ โดย บริษัท สามารถอินโฟมีเดีย จำกัด ได้ให้บริการดังกล่าว ภายใต้ชื่อ THE BUG ซึ่ง THE BUG ประกอบด้วยบริการ BUG2Mobile, BUG 1113, BUG 1900