25/11/48
แสดงความขอบคุณ
น.ส. อธิชนัน ศรีเสวก(น้องไอซ์) Miss Teen Thailand ประจำปี 2548 พร้อมรองทั้ง 4 และ Miss i-mobile มาแสดงความขอบคุณที่ บริษัท สามารถ ไอโมบาย จำกัด และ บริษัท สามารถ อินโฟ มีเดีย จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการเข้าประกวด โดยมีคุณสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล และ คุณศักดิ์ชัย เลิศเวชกุล ให้การต้อนรับ พร้อมมอบโทรศัพท์มือถือ i-mobile เป็นของที่ระลึก ณ ตึกซอฟต์แวร์ ปาร์ค เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา