ENG

17/11/48
SAMART Info Media ได้ร่วมออกงาน Set in The City 2005
Samart Info Media โดย Bug2mobile ได้นำบริการ Financial Smart บริการหนึ่งเดียว ที่ให้ข้อมูลการลงทุนแบบ เจาะลึกจากตลาดหลักทรัพย์ ที่สามารถบริหารการลงทุนผ่าน โทรศัพท์มือถือได้แบบ Real Time ได้ทุกที่ ทุกเวลา เสมือนนั่งอยู่ในห้องค้าตลาด หลักทรัพย์ โดยผู้เข้าร่วมงาน “Set in The City 2005” สามารถทดลองใช้บริการ Financial Smart ฟรี ได้ที่บูธ Samart Info Media ซึ่งในงานได้รับการตอบรับ จากลูกค้า ที่นิยมการเล่นหุ้นเป็นอย่างมาก ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เมื่อวันที่ 17-20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา